DynamieQ

De talentontwikkelaars beschikken over jarenlange kennis – en ervaring en hanteren bij de uitvoering van hun werk de volgende Business Principles:

  • Respect voor elke cliënt en elke (loopbaan-) vraag
  • Integriteit in het contact
  • Wederzijds vertrouwen
  • Recht van privacy
  • Rekening houden met het milieu
  • Ontwikkeling is een keuze