Ethische code

DynamieQ committeert zich aan de Ethische Code zoals voorgeschreven door de Nederlandse Vereniging van Loopbaan professionals (NOLOC) Klik voor bestand. De talentontwikkelaars van DynamieQ zijn hier bij aangesloten. Hierdoor zijn er een aantal randvoorwaarden. Zo is altijd sprake van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Ook wanneer het traject betaald wordt door de werkgever of andere derden, blijft alles wat er tijdens de sessies besproken wordt tussen de coach en de cliënt. Er wordt aan dossiervorming gedaan. Dit is voor eigen gebruik van de coach. De cliënt heeft altijd recht op inzage. Informatie wordt slechts aan derden doorgespeeld met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.