Onze algemene voowaarden

DynamieQ werkt met Algemene Voorwaarden om kwaliteit en privacy te waarborgen. Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd onder Kamer van Koophandel nr. 08225833.

Disclaimer

Hoewel de grootste zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website, kan DynamieQ niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van deze website, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien. Bepaalde verwijzingen op deze website leiden naar informatiebronnen van derden waarover DynamieQ geen zeggenschap heeft. DynamieQ aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites.

 Copyright

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van DynamieQ worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of publicatie op welke wijze dan ook